Bouwplaats

BOUWPLAATS BEVEILIGING

Vijf stappen filosofie
Wij bepalen met een vijf stappen filosofie deze schade.

1. Management en Organisatie
Aandacht wordt besteed aan mensen, middelen en objecten.

2. Risicoanalyse
Te denken valt aan diefstal, vernieling en geweld maar ook Wet Keten Aansprakelijkheid. Kortom de mogelijke risico’s van het bouwproject worden in kaart gebracht.

3. Beveiligingsanalyse
Wat is er nodig en wat is er al aanwezig.

4. Beveiligingsplan
Naar aanleiding van deze stappen wordt een beveiligingsplan opgesteld en bespreken wij als beveiligingsbedrijf met u de diverse aanbevelingen.

5. Periodieke controle
Na aanvang van de opdracht zullen wij als beveiligingsbedrijf regelmatig inspecties uitvoeren en  u adviseren hoe te handelen om uw bouwplaats zo veilig mogelijk te houden. Dit in verband met wijzigingen die in de loop der tijd plaatsvinden.

 

bouwplaats

Onze dienstverlening bestaat uit:

Mobiele surveillance
Uw project wordt voorzien van alarmopvolging en daarnaast fysiek bezocht tijdens onze controleronden.
Ter ondersteuning van deze mobiele surveillance is betrouwbare, tijdelijke, buitenbeveiliging op uw bouwplaats wenselijk.
Hiervoor werken wij o.a. samen met Heras, de buitenspecialist voor beveiliging die voldoet aan niveau 3 van Bouwend Nederland.Gecertificeerde verkeersregelaars

Verkeersregelaars worden door ons ingezet om verkeersstromen te regelen indien er grote leveranties plaatsvinden of om andere redenen.

Fysieke beveiliging met of zonder diensthond
Als uw project in de afbouwfase zit neemt risico van diefstal toe, wat gevolgen kan hebben voor de tijdige oplevering.

Buiten de werkuren wordt uw project bewaakt door onze beveiligingsbeambten met of zonder (gecertificeerde) diensthonden. Op die manier treft u de bouwplaats de volgende ochtend weer aan zoals het de dag ervoor is achtergelaten.

Toegangscontrole bouwplaats
Beveiligingsbeambten controleren de toegang op de bouwplaats en checken de identiteit van de werknemers. Immers u bent als hoofdaannemer aansprakelijk bij illegale werknemers. Hiervoor wordt samengewerkt met idchecker. nl, de enige op dit gebied geregistreerd als partner van Bouwend Nederland.

Per 2012 is de boete per illegale werknemer € 11.000,- .

Aanwezigheidsregistratie
Naast identiteitscontrole is er ook aanwezigheidsregistratie. Iedere werknemer heeft een pasje waarmee hij op het werk in- en uitcheckt. Dit controlesysteem wordt vooraf aan de medewerkers bekendgemaakt en is volledig geaccepteerd.

Deze aanwezigheidsregistratie is gekoppeld aan de identiteitsgegevens van de medewerker. Zowel op de bouwplaats als op kantoor kan men direct in de database zien wie er op de bouwplaats aanwezig zijn (geweest) en hoeveel uur er is gewerkt. Bijkomend voordeel is de controle op uren met de  mandagenstaten.

ISO 9001 en Keurmerk  Beveiliging
Wij zijn ISO-9001 en als Keurmerkhoudend beveiligingsbedrijf gecertificeerd. Hierdoor wordt aangetoond dat de bedrijfsprocessen beheerst worden volgens een kwaliteitssysteem.
keurmerken-05 keurmerken-07

Wilt u meer weten?
We komen graag langs om de situatie te bekijken en te horen wat u nodig heeft. Kennismaken en het eerste advies zijn altijd gratis. Bel ons direct voor een afspraak op 0492 – 511 535 of op 040-2065572